Νέα γραμμή παραγωγής για γυάλινες φιάλες δυναμικότητας 6000 φιάλες/ώρα