Εταιρική υπευθυνότητα

Θεμελιώδης αρχή μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και τις παραδόσεις των τοπικών κοινωνιών, και φροντίδα μας η προστασία του φυσικού πλούτου και η ανάδειξη της αυθεντικής φυσιογνωμίας της Αργολίδας.
 
Συμμετέχοντας στο όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία διαχειρίζεται υπεύθυνα τις δραστηριότητές της, υλοποιώντας ορθές πρακτικές και ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Οι βιολογικές μας καλλιέργειες δεν περιέχουν χημικά υπολείμματα, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, ενώ η διάθεση των αποβλήτων επιτυγχάνεται με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο.
 
Με στόχο τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και υποβάλλει σχετικό τέλος για το πράσινο σήμα που χρησιμοποιεί στις ετικέτες των προϊόντων της.

https://faklaris.com.gr/app/uploads/2021/11/DSC0474.jpg