Πιστοποιήσεις

Ως αναγνώριση των επιδόσεών της στους τομείς της ποιότητας και ασφάλειας, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001, το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων EN ISO 22000, και το πρωτόκολλο IFS, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξή της στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP.