Η ποιότητα

Η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της ποιότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας.

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής και έχουμε θεσπίσει, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους ποιότητας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας.
 
Όλα μας τα προϊόντα συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, τυποποιούνται και μεταφέρονται με τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζει στον πολύτιμο καρπό της ελιάς, έτσι ώστε να διατηρείται αναλλοίωτη η υψηλή διατροφική και γευστική του αξία.

https://faklaris.com.gr/app/uploads/2021/11/DSC5919.jpg