Η faklaris στην food expo 2017

Η faklaris στην food expo 2019

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της εταιρείας ΑΡΓΟΛΙΣ στην έκθεση FOODEXPOATHENS 2016 που πραγματοποιήθηκε στο METROPOLITANEXPO στην Αθήνα κατά τον Μάρτιο 2016. Το στήσιμο του περιπτέρου στον χώρο της έκθεσης πήρεαρκετά θετικά σχόλια από τους επισκέπτες και συνεργάτες.

Η παρουσία μας στην έκθεση έδωσε την ευκαιρία να γίνουν συναντήσεις με εν ενέργεια πελάτες και προμηθευτές. Οι γνωριμίες με νέους εν δυνάμει πελάτες καθώς και οι συναντήσεις στα B2B με επισκέπτες από το εξωτερικό κρίθηκαν ικανοποιητικές και σίγουρα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Η FOODEXPO είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να γνωριστούν και μεταξύ τους οι εταιρείες στον χώρο των τροφίμων και να γεννηθούν νέες συνεργασίες. Η επαφή με τον ανταγωνισμό είναι ένα άλλο θετικό στοιχείο που προκύπτει από την συμμέτοχη στη έκθεση κάτι που βοηθάει την εταιρεία να γίνεται ακόμη καλύτερη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρόνια.

Η παρουσία μας στην έκθεση έδωσε την ευκαιρία να γίνουν συναντήσεις με εν ενέργεια πελάτες και προμηθευτές. Οι γνωριμίες με νέους εν δυνάμει πελάτες καθώς και οι συναντήσεις στα B2B με επισκέπτες από το εξωτερικό κρίθηκαν ικανοποιητικές και σίγουρα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Η FOODEXPO είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να γνωριστούν και μεταξύ τους οι εταιρείες στον χώρο των τροφίμων και να γεννηθούν νέες συνεργασίες. Η επαφή με τον ανταγωνισμό είναι ένα άλλο θετικό στοιχείο που προκύπτει από την συμμέτοχη στη έκθεση κάτι που βοηθάει την εταιρεία να γίνεται ακόμη καλύτερη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρόνια.

Η παρουσία μας στην έκθεση έδωσε την ευκαιρία να γίνουν συναντήσεις με εν ενέργεια πελάτες και προμηθευτές. Οι γνωριμίες με νέους εν δυνάμει πελάτες καθώς και οι συναντήσεις στα B2B με επισκέπτες από το εξωτερικό κρίθηκαν ικανοποιητικές και σίγουρα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Η FOODEXPO είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να γνωριστούν και μεταξύ τους οι εταιρείες στον χώρο των τροφίμων και να γεννηθούν νέες συνεργασίες. Η επαφή με τον ανταγωνισμό είναι ένα άλλο θετικό στοιχείο που προκύπτει από την συμμέτοχη στη έκθεση κάτι που βοηθάει την εταιρεία να γίνεται ακόμη καλύτερη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρόνια.

https://faklaris.com.gr/app/uploads/2017/10/Food-Expo2017-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-Α.jpg
https://faklaris.com.gr/app/uploads/2017/10/Food-Expo-2017-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-Β.jpg
https://faklaris.com.gr/app/uploads/2017/10/Food-Expo_2017-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-Γ.jpg
https://faklaris.com.gr/app/uploads/2017/10/Food-expo_2017-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-Δ.jpg